+420-222-269-943
·
Montag - Freitag 09:00 - 18:00
·
Mon - Fri 09:00-18:00
24 Stunden Service

Day

June 6, 2022
Formulář A1 je dokument, který potvrzuje, že náležíte k českému (slovenskému) daňovému systému. Každý, kdo poskytuje své služby v jiném státě, než ve kterém má aktivní živnostenský list, musí mít Formulář A1 ho musí mít. Získáte ho na Správě sociálního zabezpečení v místě svého bydliště.
Read More
Das Formular A1 ist ein Dokument, das bestätigt, dass Sie dem tschechischen (slowakischen) Steuersystem angehören.Jeder, der seine Dienstleistungen in einem anderen Staat erbringt als dem, in dem er eine aktive Gewerbeerlaubnis hat, muss das Formular A1 haben.Sie erhalten es bei der Sozialversicherungsverwaltung Ihres Wohnortes.
Read More